Find en frihavn i nærheden af dig

frihavne.dk giver dig en samlet oversigt over alle havne som er medlem af  Frihavneordningen. Klik på kortet for at finde havne i det ønskede område.

Frihavnsordningen

En række lystbådehavne og klubber i hele Danmark samt langs de tyske, svenske og norske kyster er tilsluttet Frihavnsordningen, hvorved gæstesejlerne kan besøge hinandens havne til nedsat afgift.

Hvem kan være medlem af ordningen?

Medlemskab af Frihavnsordningen gælder for alle havne, klubber og laug, uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej. For at deltage i ordningen, kræves det at havnens ledelse godkender dette, og at bådpladser stilles til disposition for gæstende både i det omfang de er ledige.

Der optages ikke enkeltpersoner som medlem.

Hvad koster det at være medlem af Frihavnsordningen?

For sejlersæsonen 2021 (FH21) koster det i 2021 DKK 500,00 for at være medlem af Frihavnsordningen. Dertil kommer FH-etiketterne, de koster DKK 15,00 pr. stk.

Se gældende prisliste under WEBSHOP

Hvad koster det at bruge Frihavnsordningen?

Det er op til den enkelte medlemshavn at sætte prisen for sine medlemmer og for gæstesejlere. Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten og skal maks. betale 1/3 af den normale gæstesejler tarif.

Havnen har informationspligt

Medlemshavne har pligt til at informere alle deres havnepladsejere om reglerne for FH-ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre medlemsfortegnelse og havneoversigt.
Havnen skal desuden informere om priser for pladsleje og andre ydelser.

Hvornår kan man bruger Frihavnsordningen?

FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads. Man kan ligge i 3 døgn i samme havn på FH tarif, herefter betales normal gæstesejlerafgift. En ny 3 døgns periode kan først påbegyndes igen efter 4 døgns fravær fra havnen.